Personel Danışmanlığı

Personel danışmanlığının amacı, çalışanların iş ve özel yaşamları ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek. Bireysel performansın belirlenmesinde fizyolojik faktörlerin yanı sıra, psikolojik ve sosyal faktörlerinde etkili olması, personelin işten kaynaklanan sorunlarıyla birlikte, özel yaşamları ve kişisel sorunlarına da çözüm yolları aramaktır..
Yeşilova Danışmanlık uzmanları, personelin işiyle ilgili ya da iş dışı kişisel sorunlarını, birlikte ele alıp, tartışmakta ve çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Uzamanlar, doğrudan sorunun çözümüne yönelik öneriler üretebilecekleri gibi, çalışanlara birtakım ip uçları vererek ,kendi kendilerine sorunları çözmelerine yardımcı olmaktadır. Bu süreçte gizlilik çok önemlidir.


Çalışanlar personel uzmanlarımızdan genellikte şu nitelikteki sorunlarının çözümü için destek istemektedirler

 

  • İşten kaynaklanan sorunlar
  • Kişisel Sorunlar


Bu tür sorunlarla karşılaşan personelin psikolojik ve fizyolojik sağlığı bozulmakta; işe ilgisizliği ve devamsızlığı artmakta, performansı düşmektedir. Yeşilova Danışmanlık uzmanlarından gerektiği biçimde yararlanarak, bu sorunlara çözüm üretebilmeleri, kendi etkinlikleri açısından önem kazanmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam