Temel İSG Eğitimleri

Çalışma Bakanlığınca Belgelendirilmiş uzman kadromuzla, Temel İSG eğitimleri verilmektedir.

 

İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Konuları;

 

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 • Kaza ve yaralanmalarda korunma prensipleri
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,                    
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,             
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları
 • Yük taşıma kaldırma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İşyerine özel riskler ve önlemler
Test

Form Gönderimi

Tamam