İş Hukuku Danışmanlığı

Firmanız bünyesinde Güçlü kadromuz ve 30 yılı aşkın tecrübemizle;İş hukuku, İşkur ve Sendikalar kanunları konusunda danışmanlık vermek, bu çerçevede düzenlenmesi gereken evrakları yenilemek, Değişen kanunlar ve yönetmeliklere göre güncellemek, Yargı kararları dogrultusunda sistem ve dökümantasyonu yenilemek, Bu konularda doğabilecek itilaflı hallerde avukatlarla birlikte mahkemelere savunma ve evraklar hazırlamak. Bilirkişi raporlarını inveleyerek itirazlarda bulunmak.

İş Hukuku hukuku çerçevesinde ilgili müfettişliklerde çıkabilecek denetimleri vermek,

Firma merkez ve şantiyelerinde denetimler yaparak eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

Firma bünyesinde taşeron firma çalışanlarının takibini yapmak, Taşeron sözleşmelerinde İş Hukuku açısından düzenlemeler yapmak.

Yurt dışı ülkelerden (Vietnam, Tayland, Endenozya, Bangladeş ve Fas’dan) eleman temini yapmak veya danışmanlığını vermek.

Yurt dışı taahhüt işlerinde; Ortadoğu, Arap yarımadası, Rusya federasyonu ülkeleri, Pakistan, Afganistan, Libya, Cezayir vb. ülkelerin kanun yapıları çerçevesinde sistemlerinin kurulması. İşkur hizmetlerinin sağlanması, İlgili ülkelerde çalışma ve oturma izinlerinin alınması vb. (Bu ülkelerin çalışma hayatı kanunlarına hakim durumdayız.)


1 - Rapor İçerikleri

  • Şirketin Mevcut Durumu ve Uygulama Sorunları,
  • İnsan Kaynakları, İş Yasası hakkındaki yönetici bilgilerini değerlendirme

 

2- İnsan Kaynakları Yönünden Değerlendirme


İnsan Kaynakları Fonksiyonları Uygulamaları
İnsan Kaynakları ve Personel Biriminin İncelenmesi
Organizasyon El Kitabı ve Görev Tanımları Yönünden İnceleme
Personel Politikasının İncelemesi
Personel Özlük İşleri ve Dosya eksiklikleri
Personel Seçimi ve değerlendirme sistemi
Personel Eğitimi; Oryantasyon Eğitimi
Performans Yönetim Sistemi
Ücret Yönetimi İle İlgili Çalışmalar

 

3 - Yasal Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi


SGK ve Bölge Çalışma İşlemleri
Sosyal Güvenlik Yasası çalışmaları
İşe Giriş Bildirimlerinin Durumu
İş Sözleşmeleri ve Deneme Süresi
Diğer konuların değerlendirilmesi

 

4 - Taşeron (Yevmiyeci) Çalıştırma


Taşeron sisteminin denetimi ve riskleri
Taşeron Personelinin bildirimleri

 

5 - Ücret ve Özlük İşleri Denetimi


Ücret Bordrosu ve Fazla Çalışma
Çalışma Koşullarında Değişiklik
Özürlü, çalışması
Personel Özlük Dosyası Belgeleri inceleme
Özlük dosyası eksiklikleri ve kontrol sistemi

 

6 - Yönetmelikler, Raporlar ve Formlar


İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Disiplin Yönetmeliği ve Ceza Uygulaması
Yönetim Raporları Sistemi
İnsan Kaynakları Birimi Evrak Düzeni ve Formlar

 

7 - Yıllık İzinler


Ücretsiz İzin, Mazeret İzni, Hastalık İzni Uygulamaları
Yıllık Ücretli İzin Kullanımları ve Yasal Süreler
Yıllık İzin Belgeleri ve Defterleri
Fazla kullandırılan izinler

 

8 - Deneme Süresi ve İş Güvencesi Uygulamaları


Deneme Süreleri İle İlgili Çalışmalar
İş Güvencesi deneme süreci
İş güvencesi uygulamaları ve tedbirleri

 

9 - Çalışma Dönemi Uygulamaları


Ücret Bordrosu ve Uygulamaları
Personel sorunları ve savunmaları
Anlaşmazlıklar-İhtar
Savunma Alınması ve Kanuni Süreler
İşten Ayrılma Prosedürleri

 

10- Sözleşmenin Feshi Denetimi


Fesih İşlemleri
Geçerli Nedenlerle Fesih Bildirimleri
Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordro uygulamaları
İş Güvencesi ve İşe İade Kararı Uygulamaları
Çıkış Bordoları Bilgileri ve İzin Ücreti

 

11 - Diğer Konular Denetim ve Bilgisi


İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları
Mesleki Eğitimlerin durumu
İdari para Cezaları
Açılan personel davaları ve sorunları çözümü
Önemli Yargıtay Kararlarına Göre Uygulamalar

Test

Form Gönderimi

Tamam