Motivasyon Danışmanlığı

“Bir işin üstesinden gelmede, insanların çalışma isteğini canlandırmanın, diğer bir deyişle onları motive etmenin önemli olduğunun hepimiz çok iyi farkındayız. Eğer işi yapmak için olumlu bir istek yoksa, insanların değerli bilgileri ve zekaları o görevi yapmamak için özürler üretmeye harcanacak ve hiçbir yarar getirmeyecektir. Bu çeşit bir olumlu isteği nasıl yaratmalıyız? Elbette ki insanların sırtlarına vurma ve onları cesaretlendirmek önemlidir, ancak motivasyon kuru teşvikten daha fazlasını gerektirir. Sadece insanların karakterlerindeki farklılıklar üzerinde değil, bu farklılıkların altında yatan genel kişisel özelliklere -insan doğasına- odaklanırsak motivasyon için pek çok anahtar keşfedebiliriz."
Dr. Yoshio Kondo
İşletmede çeşitli sorunlarla karşılaşan iş görenlere bu sorunların çözümünde kendisine yardımcı olacak danışmanlık hizmetlerinin bulunduğunu hissettirmek, iş görenin daha etkin ve verimli olmasına neden olacaktır.
Yeşilova Danışmanlık, çalışanları motive edebilmek için aşağıda belirtilen unsur göz önünde bulundurarak hizmet vermektedir.

 

Çalışanın;


1.Refah düzeyini artırmak,
2.Moral gücünü yükseltici sosyal etkinlikler düzenlemek,
3.Kendisine dostça yaklaşılarak, ilgi göstermek,
4.Yaptığı işi gerektiği kadar övmek, rekabet ortamı yaratmak,
5.Bilgi ve beceri derecesine göre, sorumluluk vermek,
6.Başarı ve deneyimine göre, işinde ilerlemesini sağlamak
7.İşyerinde, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,
8.İşini daha rahat yapabileceği iş ortamını sağlamak,
9.Birlikte çalıştığı kişilerin kendisine yanlış davranışlarda bulunmalarını engellemek,
10.Toplam kalite yönetimini kavratmak.


Çalışanların Beklentileri


1.Çaba: Bireyin belirli bir iş için harcadığı enerji miktarıdır. Çabanın miktarı, kişinin ödüle vereceği değer ile o kişinin beklediği ödül olasılığı arasındaki karşılıklı etkilemeye dayanır.
2.Performans: Nesnel olarak ölçülebilir. Çaba sonucu ortaya çıkar, ama çabaya eşit olamaz. Performans, yalnızca harcanan çabanın miktarına değil, kişinin yeteneklerine ve kendisinden beklenen iş hakkındaki görüş ve inançlarına da bağlıdı
3.Ödül: Erişilmesi umutla beklenen ödüller, performans ve doyumluluk arasındaki ilişkileri güçlü bir şekilde etkiler. Kişi, yaptığı işten dolayı hakkettiğe inandığı ve kendisi için uygun bulduğu ödülü umutla bekler.
4.Doyumluluk: Erişilen ödüllerin, beklenilen düzeyin altında olması kişide doyumsuzluk yaratacaktır. Beklentideki gibi olması doyumluluk yaratacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam