SGK Danışmanlığı

Firmanız bünyesinde Güçlü kadromuz ve 30 yılı aşkın tecrübemizle; Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar kanunları konusunda danışmanlık vermek, bu çerçevede düzenlenmesi gereken evrakları yenilemek, Değişen kanunlar ve yönetmeliklere göre güncellemek, Bu konularda doğabilecek itilaflı hallerde avukatlarla birlikte mahkemelere savunma ve evraklar hazırlamak. Sosyal Sigortalar hukuku çerçevesinde ilgili müfettişliklerde çıkabilecek denetimleri vermek, Firma merkez ve şantiyelerinde denetimler yaparak eksikliklerin giderilmesini sağlamak,  Firma bünyesinde taşeron firma çalışanlarının takibini yapmak, Taşeron sözleşmelerinde Sosyal Sigortalar Hukuku açısından düzenlemeler yapmak.  Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişiksiz belgeleri almak.  Şantiyeler ve bünyesindeki taşeron firmalar dahil Asgari işçilik ölçümlemesi yapmak,  Asgari işçilik komisyonuna sevk edilen dosyaların görüşülmesinde komisyonlara katılmak. Yeni asgari işçilik oranlarının belirlenmesini sağlamak, Faturalı bazda asgari işçilik raporları hazırlamak veya müfettiş bazında raporlamalar yapmak. Özel bina inşaatlarında, “yapı kullanma izin belgesi” alma aşamasında, İhaleli işlerde ise işin bitiminden sonra teminat mektuplarının çözümünde “SSK ilişiksiz belgesinin” alımı esnasında işyerinin ve işin kendine özgü özellikleri de ortaya konularak yapılacak değerlendirme sonucunda işçilik miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu esnada karşımıza iki alternatif gelmektedir.

 

1- Dosya bazında işlem yapılması durumlarında yazışmaların ve incelemelerin uzun süre alması hem teminat mektuplarına ödenen komisyonların hem de işçilik oranının tutmaması durumunda ödenecek fark primin gecikme zamlarına maruz kalması söz konusudur. Söz konusu fark prime ödeme taahhüdü verilmediği zamanda Kurum Müfettişlerinin incelemesi sonucu fark prim hesabı çıkarılmakta ve gecikme zamlarıyla birlikte kesinleşmiş yüksek maliyetli bir şekil almaktadır.

 


2- İşin yürütülmesi için en az işçilik tutarının saptanmasında dışarıdan yaptırılan malzemeli işçilikli işlerin ve salt işçilikli faturalarının ibraz edilerek işçilik oranlarının değerlendirilmesi esnasında Müfettişlere yeterli belge ve bilgi sunulamaması firmalar açısından daha büyük kayıplara yol açmaktaydı. Genelde Kurum Müfettişlerine teftiş hep son çare olarak görülmekteydi. Oysa bina ve diğer taahhüt işlerinde faturalı bazda çok fazla işçilik yaptırılmaktadır. Bilhassa bina işlerinde çatıdan tutun, cam, çerçeve, kapı, doğrama, yer döşemeleri, hazır beton, kalorifer kazanları, asansör, tesisat ve boya işlemlerinin tamamı malzemeyle birlikte faturalı olarak yaptırılmaktadır. Dışarıdan yaptırılan işler bina inşaatının %50-%61 sine tekabül etmesine rağmen çoğunlukla işin yürütülmesi için en az işçilik tutarının saptanması dosya bazında yapıldığı için değerlendirme dışı kalmaktadır. Dışarıdan yaptırılarak işçiliği ödenmiş kalemlere Kurum değerlendirmesinde yeniden işçilik ödenmektedir. Mükerrer işçilik ödemeden, kısa sürede Kurum’ dan ilişiksizlik belgesi alınarak işvereni teminat mektubu komisyonundan ve mektup riskinden kurtarmayı amaçlamaktayız.

 

Bu doğrultuda;

 

1- İş bitiminde sağlıklı bir incelemeyle işyerinize uygun yöntem seçimi (gerek dosya bazında, gerekse müfettiş incelemesi) yapılarak,zararınız asgariye indirilir.

2- İşin devamı süresince alınacak tüm faturalarda ki malzemeli işçilikler ve safi işçilikler tespit edilerek faturaların usulüne uygun alınması sağlanır.

3- Asgari işçilik oranın tespitine gidilmesinde kullanılan teknolojilerin ve makinelerin inşaatın yapımı esnasında tespit edilerek, (SSK.)’ya müracaatla işçilik oranlarının düşürülmesi sağlanır.

4- Tüm bunlara rağmen uygun işçilik oranının çıkmaması sebebiyle veya işin yürütümü esnasında kesilebilecek idari para cezaları ile bunun dışında verilen hizmetle ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın, Mali Müşavirliğimiz bünyesinde, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İş Kanunu konusunda branşlaşmış avukatlarımızın bilgi ve tecrübesiyle hukuki yollardan çözümü sağlanır.

 

Uzun yıllar özellikle inşaat sektöründe 500 üzerinde gerek dosya bazında gerekse incelemeli olarak, ilişik kesme belgesi alınmıştır. Bunların içersinde özellik arz eden işler için özel İşçilik oran tespiti yaptırılmış olup,%2-%10 oranında düşüşler sağlanmıştır.

 

Projelerinizde teknoloji uygulayarak işçiliğinizden sağladığınız tasarrufları SSK’daki işçiliğe de yansıtalım.

 

30 yıllık tecrübeye sahip güçlü bir kadroyla sizlere hizmet vermek ve bu tür problemleriniz varsa veya ileride karşılaşmak istemiyorsanız sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

Test

Form Gönderimi

Tamam