İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Hızla gelişen ve değişen bu teknoloji çağında işletmelerin yeniliklere ayak uydurabilmeleri, gelişmeleri , büyümeleri , rekabet edebilmeleri ve rekabetin bu denli yoğun olduğu böylesi bir ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri, işletmelerin İNSAN KAYNAKLARINA verdikleri önem belirleyecektir. Geleceği, kendini sürekli geliştiren , en değerli yatırımını insan olarak kabul eden, İnsan Kaynakları’na verilmesi gereken önemin bilincinde olanlar yakalayacaktır.

 

İşletmeler; insan kaynaklarının etkin yönetimine ilişkin uygun stratejiler geliştirmelidirler. Çünkü insan kaynaklarının organizasyonel hedefler doğrultusunda istekli olarak çalışmasını sağlayabilen işletmelerin başarı şansı artarak, varlıklarını sürdürme şansı yükselecektir.

 

Henüz İnsan Kaynakları yapılanmasını tamamlamamış veya geçiş sürecinde sorunlar yaşayan firmalar ve Personel Yönetiminden, İnsan Kaynaklarına geçiş sürecini tamamlamamış firmalara, Yeşilova Danışmanlık olarak vereceğimiz danışmanlık hizmeti ile insan kaynakları departmanlarını kurmak, kurulmuş olan departmanları yapılandırmak ve tüm bunlardan sonrada İnsan Kaynakları Departmanına, Yönetim Danışmanlığı vermektedir.

 

Verdiğimiz Hizmetler


İşletmenin iş tanımları ve gerekleri için iş analizleri yapmak

İşletmenin amaca ulaşabilmesi için gerekli olan personel ihtiyacını belirlemek

İşletmenin amacına ulaşması için gerekli personeli seçmek ve yerleştirmek

Personeli yönlendirmek ve eğitmek

Kariyer planlaması yapmak

Performans yönetimini ve ölçümünü yapmak

Ücret planlaması yapmak

Personeli ödüllendirmek ve motive etmek

İşletmelerde şirket kültürünü oluşturmak. Prosedür, talimat ve İK yönetmeliklerinin şirket kuralları ve günün şartlarına göre düzenlenmesi

Stratejik insan gücünü planlamak

Test

Form Gönderimi

Tamam