Temel İSG Eğitimleri

Çalışma Bakanlığınca Belgelendirilmiş uzman kadromuzla, Temel İSG eğitimleri verilmektedir.

 

İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Konuları;

 

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
Kaza ve yaralanmalarda korunma prensipleri
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor şartları
Yük taşıma kaldırma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İlk yardım, kurtarma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
İşyerine özel riskler ve önlemler

Test

Form Gönderimi

Tamam